Фунгициди
Препарат,Химическа класификация АктивноВещество Доза/дкаКонцентрация Култура,вредител ЛД 50орално за плъх Карантинен срок в дни Категория за употреба
АКРОБАТ МЦ
ХХII + IV
90 г/кг диметоморф+600 г/кг манкоцеб 0.2% мана по лоза; мана по тютюн; мана по домати 1750 28 грозде
14 останалите
3
200 г/дка мана по картофи; мана по лук
АКРОБАТ Р
ХХII+ХI
60 г/кг диметоморф+400 г/кг меден оксихлорид 0.3 % мана по лоза 1600 28 3
АЛИЕТ ФЛАШ XXII 800 г/кг алуминиев фозетил 0,3 % мана по краставици (оранжерийно и полско производство) 5800 4 3
АНВИЛ 5 СК
ХIХ
50 г/л хексаконазол 0.02 % оидиум по лоза 2189 30 3
0.05 % брашнеста мана по домати, пъпеши, брашнеста мана по краставици (в оранжерии); черни листни петна по маслодайна роза
0.06 % брашнеста мана и струпясване по ябълка; ранно и късно кафяво гниене по праскова, слива и кайсия; брашнеста мана по тютюн
0,1 % брашнеста мана по маслодайна роза
60 мл/дка брашнеста мана по зах. цвекло
АПРОН XL 350 ФС XXII 350 г/л металаксил-М 200 мл/100 кг семе, до 4 л вода срещу почвени патогени (Питиум) при памук 669   2
300 мл/100 кг семе, до 4 л вода мана по слънчогледа
АРМЕТИЛ М
VIII+IV
8,4 % металаксил+71,9 % манкоцеб 0,25 %(250 г/дка) мана лоза >2000 20 3
250 г/дка мана по картофи
АРТЕА
XIX
250 г/л пропиконазол+80 г/л ципроконазол 40 мл/дка брашнеста мана по пшеница >2000 45 3
БАЙЛЕТОН 25 ВП
ХIХ
250 г/кгтриадимефон 0,015 оидиум по лоза 1000 30
40
14
30
14
7
30
30
30
3
0,02 брашнеста мана по тютюн
0,02-0,04 брашнеста мана по пипер
0,03 брашнеста мана по ябълка
0,05 брашнеста мана по домати
0,06 брашнеста мана по краставици и пъпеши
20 г/дка брашнеста мана по зах. цвекло
40 г/дка брашнеста мана по пшеница – с дюза тип дъждовна капка
50 г/дка брашнеста мана по пшеница и ечемик
БАЙФИДАН 250 ЕКХIХ 250 г/л триадименол 0.01 % оидиум по лоза 700 7 краставици и пъпеши30 останалите 3
0.015 % брашнеста мана по ябълка
0,02 % брашнеста мана по краставици и пъпеши
   
0.05 % ръжда по калоферче
50 мл/дка черна, кафява и жълта ръжда по пшеница; брашнеста мана по пшеница и ечемик

БАНКО 500
ХХII

500 г/л

хлороталонил

0,2 %

(200 г/дка)

мана по лоза

5000

14

2

БОЛЕРО 12 ЕК
XIX

125 г/л

миклобутанил

0,02 % при разх.100 л/ дка раб.р-р

оидиум по лоза

>2000

14

3

0,06 %

(60 мл/дка)

струпясване по ябълка

ВЕРИТА ВГ

44 г/кг фенамидон+

667 г/кг алуминиев фозетил

0,15 %

картофена мана по домати (оранжерийно производство); мана по краставици (полско и оранжерийно производство), мана по лук, мана по тютюн

2028

2000

7 краставици картофи

14 лук
30 тютюн грозде

3

0,2 %

чернилка по тютюн, мана по лоза, екскориоза по лоза

150 г/дка

картофена мана по домати (полско производство); мана по картофи

ВИНСИТ Ф
ХIХ + ХVII

25 мл/л

флутриафол+

25 мл/л тиабендазол

100 мл/100 кг семе

твърда и праховита главня по пшеница (масов посев)

>2000

 

 2

150 мл/100 кг семе

твърда и праховита главня по пшеница (семепроизводствен посев)

ВИНСИТ ФС
ХIХ + ХVII

37.5 г/л флутриафол+25 г/л тиабендазол+ 15г/л имазалил

150 мл/100 кг семе

твърда и праховита главня по пшеница; праховита главня и ленточна болест по ечемик

 2000

 

2

ВИТАВАКС 200 ФФ
VIII+IV

200 г/л

карбоксин+

200 г/л тирам

250 мл/100 кг семе, до 4 л вода

праховита главня по ечемик; обеззаразяване срещу почвени па-тогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица и слънчоглед

4500

 

2

300 мл/100 кг семе, до 4л вода

твърда и праховита главня по пшеница; загиване на кълновете на пшеница от Фузариум

250 г/1 кг семена

(10 % р-р)

срещу почвени патогени по белия бор (Фузариум, Ботритис, Ризоктония, Питиум)

ВИТАВАКС ЕКСТРА
VII+IV+XIX

300 г/л карбоксин+

25 г/л тиабендазол + 20 г/л имазалил

150 мл/

100 кг семе, до 4 л вода

праховита главня и ленточна болест по ечемик

2000

 

2

ВИТРА 50 ВП

87,7 % меден оксихлорид

0,15 %
(150 г/дка)

мана по лоза

558

14

3

150 г/дка

мана по картофи

0.075 %

струпясване по ябълка - до големина на плода “лешник”

ДЕЛАН 700 ВДГ
ХХII

700 г/кг дитианон

0.05 %

мана и екскориоза по лоза; струпясване по ябълка

374

20

3

ДИВИДЕНТ 030 ФС
ХIХ

30 г/л дифеноконазол

150 мл/

100 кг семе до 4 л вода

твърда и праховита главня по пшеница

1453

 

3

ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС
XIX
30 г/л дифеноконазол+ 6,25 г/л ципроконазол 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода

праховита и твърда главня по пшеница

1453

-

2

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода

праховита главня и ленточна болест по ечемик

ДИТАН М - 45
IV

800 г /кг манкоцеб

0.2 %

мана по тютюн; мана и алтернария по домати; пирикулария по ориз

8000

20

3

0,3 %

(300 г/дка)

съчмянка по череша; къдравост по праскова; мана и екскориоза по лоза; струпясване по круша и ябълка; гномония по кайсия

0,4 %

разход 100 л/ дка р-р

срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум и Ризоктония) по лавандулов разсад

200 г/дка

мана по картофи

200 г/100 кг семе

срещу Питиум, Фузариум и Ризоктония по грах и фасул

300 г/100 кг семе

срещу кореново гниене (Фузариум) по памук; твърда главня по пшеница

400+200г/дка Амелозан

церкоспороза по едногодишно резене

600 г/100 кг семе

срещу Фузариум, Питиум, Ризоктония по захарно цвекло

1 кг/дка в 500 -1000 л вода

мана по пипер - поливане при засаждане

ЕКЛЕР 49 ВГ

25 г/кг трифлокси-стробин+

24 г/кг симоксанил

0,05 %
(50 г/дка)

сиво гниене по грозде; мана по лоза; оидиум по лоза

>2000

35

3

ЗАТО 50 ВГ
ХХII

50 % трифлоксистро-бин

0,01 % (10 мл/ дка-при разход 100 л/дка раб.р-р)

струпясване но ябълка

>2000

14

3

0,015 % (15 мл /дка-при разход 100 л/дка раб.р-р)

брашнеста мана по ябълка

КАБРИО ТОП
ХХII

550 г/кг метирам+

50 г/кг

пираклостробин

0,15 % (150 г

за 100л/дка

раб. р-р)

мана по лоза – интервал на третиране 7-10 дни

500

2000

28

3

0,2 % (200 г

за 100 л/дка

раб. р-р)

мана по лоза – интервал на третиране 10-14 дни; оидиум по лоза

КОРСЕЙТ Р ДФ
ХХII + ХI
4.2 % симоксанил+ 39.75 % меден оксихлорид 0.25 % мана по краставици (полско и оранжериино производство); мана по лоза

2158

14

3

250 г/дка

мана по картофи

КОСАЙД 101 ВП
ХI

77 % меден

хидроокис

(50 % Cu)

0.15 %

мана по лоза

1000

14

3

0.3 %

бактериално струпясване по домати

КОСАЙД ДФ ХI

61,45 % меден хидроокис

(40 % Cu)

0,18 %

мана по лоза

1000

14

3

КУАДРИС 25 СК
XIX

250 г/л азоксистробин

0,075 %

мана и оидиум по лоза; мана и брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско произв.); картофена мана и кафяви листни петна по домати (оранжерийно производство)

5000

21 грозде
7 краставици

3

75 мл/дка

картофена мана и кафяви листни петна по домати (полско производство)

КУМУЛУС
ХII

80 % сяра

водоразтворим гранулат

0.2 - 0.3 %

оидиум по лоза;

5000

20

3

0.6 - 0.9 %

брашнеста мана по ябълка

КУПЕРТИН М
XI+XXII

741 г/кг бордолезова смес= 200 г/кг

Cu+ 80 г/кг манкоцеб

0,4 % (400 г за 100 л/дка раб. р-р)

мана по лоза

5000

14

3

400 г/дка

мана по домати; кафяви листни петна по картофи

КУПРОКСИЛ 48 ВП
VIII+XI

8 % металаксил+

40 % меден оксихлорид

250 г/дка

мана по картофи

679

14

3

КУПРОЦИН
ХI + IV

17 % меден

оксхлорид+

34 % цинеб

0.3 %

алтернария по домати

>2000

14

3

0.4 %

мана по домати; мана по лоза

300 г/дка

мана по картофи

400 г/дка

мана по лук; церкоспороза по захарно цвекло

КУПРОЦИН СУПЕР
ХI+IV

37 % меден

оксихлорид+

15 % цинеб

0.3 %

мана по лоза

1700

14

3

0.4 %

мана и бактериално струпясване по домати; дидимела по малина

300 г/дка

мана по картофи

400 г/дка

мана по захарно цвекло

КУПРОЦИН
СУПЕР СПЕЦИАЛ
ХI+IV

40 % меден

оксихлорид+

10 % цинеб

0.25 %

мана по лоза

1700

14

3

0.4 %

екскориоза по лоза

МАНЕКС С-8 ВП XXII+IV

8 % симоксанил+

60 % манкоцеб

0,15 %

мана по лоза

>5000

28 грозде
14 картофи

3

150 г/дка

мана по картофи

МЕЛОДИ КОМБИ

60 г/кг ипроваликарб +

375 г/кг фолпет

0,2 %

(200 г/дка)

мана по лоза

2500

-

-

МЕТАЛАКСАН МЦ 72 ВП
VIII + IV

8 % металаксил+

64 % манкоцеб

0.25 %

мана по лоза

5000

20

3

МИКАЛ ФЛАШ
ХХII + ХV

500 г/кг алуминиев фозетил +

250 г/кг фолпет

0.3 %

мана по лоза

>2000

20

1

ПЕРОЦИН 75 БПЕРОЦИН 75 Б - ЛАЗУР IV

75 % цинеб

0.2 %

мана по тютюн

5200

14

3

0.25 %

ръжда и червени листни петна по слива; мана по лоза; струпясване по бадем

0.3 %

мана по зеле; гъбна и бактериална съчмянка по костилкови

0.3 - 0.4 % мана по домати; алтернария и бели листни петна по домати
0.4 % струпясване по ябълка; стру-пясвяне по круша; мана по краставици (на открито)
0.5 % ръжда по роза и мента; черни листни петна по роза
250 г/дка мана по картофи
300 г/дка мана по лук
ПОЛИРАМ ДФ IV 70 % метирам 0.2 % мана по тютюн, мана по лоза; струпясване по ябълка; мана и алтернария по домати 5000 14 тютюн и картофи
28 лоза
3

200 г/дка

мана и алтернария по картофи

ПРЕВИКУР 607 СЛ III 607 г/л пропамокарб -хидрохлорид 0.15 %- 5 л/ кв.м мана по пипер в оранжерии: 8600 14 3
- 5 - 6 дни преди пикиране
0.15%-25 мл на раст. - при пикиране
0.3 %-25 мл на раст. - преди разсаждане
0.15%-500 мл на растение - вегетационно през 20 дни
0.25 % мана по краставици и пъпеши -предпазно през 10 дни и лечебно през 7 дни; мана по домати - предпазно през 10 дни
0,35 % мана по домати - лечебно през 10 дни
20 см3 в 8-10 л вода/кв.м сечене по тютюн - 4-6 дни преди сеитба
ПРЕМИС
XIX+XVII
25 г/л тритиконазол+ 250 г/л ипродион 80 мл/100 кг семе, до 4 л вода за обеззаразяване на семена с/у почвени патогени причиняващи гни-ене и загиване на кълновете (Фузариум, Питиум, Ризоктония) при памук 2000   2
100 мл/100 кг семе, до 4 л вода праховита главня и ленточна болест по ечемик; сечене на тютюнев разсад (Фузариум, Ризоктония)
ПРОПЛАНТ 722 г/л пропамокарб-хидрохлорид 0,1 % - 5л/кв.м. разтвор почвени патогени при домати; мана по пипер (поливане на растенията след разсаждане) 11000 14 3
РАКСИЛ 025 ФС
ХIХ
25 г/л тебуконазол 120 мл/4 л вода/100 кг семе твърда и праховита главня по пшеница; загиване на кълновете на пшеница от Фузариум 4000   3
РАКСИЛ С 040 ФС
ХIХ
20 г/л тебуконазол+ 20 г/л триазоксит 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода праховита главня и ленточна болест по ечемик 4000   3
РЕАЛ 200 ФС
ХIХ
200 г/л тритиконазол 20 мл/100 кг семе, до 4 л вода срещу почвени патогени (Фузариум, Ризоктония) при царевица 2000   3
25 мл/100 кг семе, до 4 л вода твърда и праховита главня по пшеница
РИВАЛ 607 СЛ III 607 г/л пропамокарб- хидрохлорид 0,15 % при разход 5 л/м2 р-р мана по пипер - чрез поливане  - 5-6 дни преди пикиране на разсада 8600 14 3

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ VIII + IV

4 % металаксил-М+ 64 % манкоцеб

0,25 %

мана по лоза и краставици (оран-жерийно производство), картофена мана и алтернария по домати (оранжерийно производство)

>2000

14
лук, краставици, тютюн

20
лоза, домати,
картофи

3

250 г/дка

мана и кафяви листни пента по картофи; мана по лук; мана по тютюн; картофена мана и кафяви листни петна по домати (полско производство); мана по краставици (полско производство)

РОНИЛАН ДФ
ХХII

500 г/кг

винклозолин

0.1 %

сиво гниене по грозде

10000

28

1

0.15 %

ранно кафяво гниене по кайсия; късно кафяво гниене по праскова

РУБИГАН 12 ЕК

ХIХ

120 мл/л фенаримол

0.02 %

брашнеста мана по краставици; брашнеста мана по пипер; оидиум по лоза; брашнеста мана по дъб

2500

1 краставици и пипер

30 грозде

14
за останалите

2

0.03 %

брашнеста мана по праскова, тютюн, касис и домати

0.04 %

брашнеста мана по валериана

0.05 %

брашнеста мана по роза

0.06 %

брашнеста мана и струпясване по ябълка; струпясване по круша

САНАЗОЛ 250 ЕК

ХIХ

250 г/л пропиконазол

0,02 %

брашнеста мана по тютюн; оидиум по лоза

1500

30

3

35 мл/дка

брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло

50 мл/дка

брашнеста мана по пшеница и ечемик

СИЛИТ 40 СК ХХII

400 г/л додин

0,15 %

бяла ръжда по череша

1000

14

3

0.16 %

струпясване по ябълка

СИН КАМЪК
XI

96-98 % меден сулфат

1 %- ов бордолезов разтвор

мана по лоза; мана по домати и картофи; къдравост по праскова; ранно и късно кафяво гниене по семкови и костилкови овощни; церкоспороза по захарно цвекло

472

14

3

1,5 %- бордо-лезов р-р

мана по захарно цвекло

2 %- бордо-лезов р-р

зимно пръскане на овощни

2 % р-р син камък - 4 л/ 100 кг семе

срущу твърда главня па пшеница

СИСТАН СУПЕР 24 Е
XIX

240 г/л

миклобутанил

0,01 %

оидиум по лоза

1600

14

3

0,03 %

струпясване по ябълка

СКОР 250 ЕК ХIХ 250 г/л дифеноконазол 0.02 % брашнеста мана и къдравост по праскова; брашнеста мана и струпясване по ябълка 1453 30 3
0.04 % алтернария по домати
0.075 % брашнеста мана по домати
30 мл/дка брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло
40 мл/дка алтернария по картофи
СТРОБИ ДФ
XXII
50 % Крезоксим-метил 0,02 % (20 г/ дка при раз-ход 100 л/дка раб.р-р ) оидиум по лоза; брашнеста мана и струпясване по ябълка 5000 35 3
СУМИ 8 ГОЛД ХIХ + ХIХ 15 г/л диниконазол+ 15 г/л имазалил 150 мл/100 кг семе, до 4 л вода праховита главня и ленточна болест по ечемик 639 320 - 3
СУМИ 8 2 СК ХIХ 20 г/л диниконазол 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода твърда и праховита главня по пшеница 639 - 3
СУМИЛЕКС 50 ВП VIII 500 г/кг процимидон 0,1 % сиво гниене по ягоди, грозде и домати 6800 14 3
0.15 % ранно кафяво гниене по слива, кай-сия и череша; късно кафяво гниене по праскова; бяла ръжда по череша
0,2 % сиво гниене по лале
100 г/дка гниене по питите на слънчоглед (Ботритис, Склеротиния, Алтернария)

200 г/100 кг семе, 2 л вода

коренова форма на Склеротиния  по слънчоглед
ТАНГО СУПЕР
ХIХ + ХХII
84 г/л епоксиконазол+ 250 г/л тридеморф 100 мл/дка брашнеста мана по пшеница; брашнеста мана по ечемик 1990 50 2
150 мл/дка стъблена ръжда по пшеница

ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
ХII

80 % сяра

0.3 % преди

0.2 % след цъфтеж

оидиум по лоза

5000

15

3

ТИРАМ 80 ВГ
IV

80 % тирам

0.3 %

струпясване по ябълка; ранно кафяво гниене по череша; сачмянка по череша; къдравост по праскова; ранно кафяво гниене по кайсия; сачмянка по слива; сиво гниене по ягода (за първо пръскане)

865

21

2

0,4 %

сиво гниене по грозде

ТОПАЗ 100 ЕК
ХIХ

100 г/л

пенконазол

0.015 %

оидиум по лоза

2182

14

3

0.025 %

брашнеста мана по краставици, пъпеши, тютюн, домати, роза, касис и монарда

0.03 %

брашнеста мана по праскова

40 мл/дка

брашнеста мана по зах. цвекло

ТОП ПЛЮС 70 ВП IV

700 г/кг метилтиофанат

0.1 %

оидиум по лоза; сиво гниене по грозде

2000

14

3

ТОПСИН М 70 ВП
IV

700 г/кг

метилтиофанат

0,05 %

брашнеста мана по краставици и касис

6000

14

3

0.07 %

сиво гниене по домати

0.1 %

струпясване по бадем; брашнеста мана по праскова; брашнеста мана по тютюн; сиво гниене по ягоди; сиво гниене по грозде

0.15 %

брашнеста мана по ябълка; ранно кафяво гниене по кайсия

 

черно кореново гниене по тютюнев разсад:

2 г/кв.м

- при слабо нападение

4 г/кв.м

- при силно нападение

10г/6л вода/м2

фузариум по карамфил

100 г/дка

брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло; брашнеста мана по пшеница и ечемик

200 г+ 200 мл/дка Амелозан

церкоспороза по резене

ТРИФМИН 30 ВП
ХIХ

300 г/кг трифлумизол

0,015 %

брашнеста мана по краставици и пъпеши

715

7 пъпеши и краставици

21 овощни и
грозде

2

0.02 %

оидиум по лоза

0.075 %

брашнеста мана по ябълка; струпясване по ябълка; стру-пясвяне по круша

500 г/100 кг семе, до 4 л вода

праховита главня по ечемик

ФАЛКОН 460 ЕК

16,7 % тебуконазол+

25 % спироксамин+

4,3 % триадименол

0,03 %

(30 г/дка)

оидиум по лоза

500

35

3

60 мл/дка

брашнеста мана и стъблена ръжда по пшеница; брашнеста мана по ечемик

ФОЛИКУР 25 ВГ
ХIХ

250 г/кг тебуконазол

0,04 %

брашнеста мана и струпясване по ябълка

5000

21 ябълки
14 праскови и кайсии
7 череши

3

0,075 %

брашнеста мана по праскова; бяла ръжда и ранно кафяво гниене по череша; ранно кафяво гниене по кайсия

0,08 %

ръжда и брашнеста мана по маслодайна роза

ФОРТУНА 80 ВП
XXII

800 г/кг

алуминиев

фозетил

0,3 %

мана по краставици (оранжерийно и полско производство)

>2000

4

3

ФУНДАЗОЛ 50 ВПIII 500 г/кг беномил 0,05-0,075 % гангрена по картофи (потапяне на клубените за 5 минути) 9000 28 1
0,1 % брашнеста мана по праскова, касис и тютюн; ранно кафяво гниене по кайсия, праскова и череша; късно кафяво гниене по праскова; загиване на завързите на дюля; пирикулария по ориз; церкоспороза по резене и копър
0,15 % брашнеста мана по ябълка
0,5 % сиво гниене по блатно кокиче
1 г/м2 кореново гниене по тютюнев разсад
1-2 г/м2 черно кореново гниене по тютюнев разсад
50-100 г/дка базично гниене по пшеница
60 г/дка церкоспороза по захарно цвекло
100 г/дка Фома, Фомопсис и гниене на питите на слънчоглад (Ботритис, Склеротиния, Алтернария); пири-кулария по ориз (2 пръскания)
200 г/100 кг семе срещу болести при покълване и поникване на фасул, градински грах и царевица
200 г/100 кг семе, до 4 л вода твърда главня по пшеница
ФУНГУРАН ОН 50 ВПХI 77 % меден хидроокис(50 % Cu) 0.15 % мана по лоза; мана по домати; къдравост по праскова (есен - пролет, пролетно при набъбване на пъпките) 1000 14 3
0,3 % черно бактериално струпясване по домати; сечене на тютюневия разсад (Питиум)
150 г/дка мана по картофи; див огън по тютюн
ШАВИТ 25 ЕКХIХ 250 г/л триадименол 0.01 % оидиум по лоза 700 30 грозде
7 краставици
3
0.02 % брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско производство)
ШАМПИОН ВПХI 77 % меден хидроокис(50 % Cu) 0.15 % мана по лоза; мана по домати, мана по пъпеши; мана по краставици (полско производство) 1000 14 3
0.3 % струпясване по ябълка (до фаза миши уши); къдравост по праскова
150 г/дка мана по картофи
300 г/дка церкоспороза по захарно цвекло