Инсектициди
Препарат, Химическа класификация Активно вещество Доза/дка Концентрация Култура,вредител, при които се прилага препаратът ЛД 50 орално за плъх Карантиненсрок в дни Категория за употреба
АГРИЯ 1050 I 500 г/л фенитротион 0.15 % ябълков и сливов плодов червей сливова щитоносна въшка ябълкова плодова оса ( лъжегъсеница и възрастно ) шарен гроздов молец листо миниращи молци по ябълка лозова щитовка ( млади ларви ) 250 15 3
0.15 % 0.2 % калифорнийска щитоносна въшка ( ларви ) бяла американска пеперуда ( гъсеници )
0.2 % при разход 2 л/10 м 2 влажна дезинсекция на празни складове срещу житна гъгрица зърнов бръмбар ръждивочервен брашнян бръмбар
100 мл/дка зелеви бълхи неприятели по люцерната за семепроизводство третира се в началото на цъфтеж
108-110 мл/дка вредна житна дървеница ( ларви) самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка при разход на разтвор 1.5 л/дка
120 мл/дка вредна  житна дървеница (ларви и възрастно)
150 мл/дка тютюнев трипс по тютюн
175 мл/дка обикновена житна пиявица (ларви) самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка, разход на разтвор 1.5 л/дка
200 мл/дка цвеклови щитовки
250 мл/дка обикновена житна пиявица по ечемик (обикновено третиране)
300 мл/дка обикновен цвеклов хоботник сив царевичен хоботник черен цвеклов хоботник цвеклови бълхи
300 мл/куб.м обез з аразяване на празни складове за зърнени храни. Експозиция 48 часа .
АДМИРАЛ 10 ЕК 100 г/л пирипроксифен 0,05 % оранжерийна белокрилка (домати и краставици) 5000 3 2
АКТАРА 25 ВГ 250 г/кг тиаметоксам 6 г/дка колорадски бръмбар, листни въшки по картофи (зеленоивичеста, картофена, зелена прасковена и черна бобова листни въшки) 5000 7 картофи житни не се изисква 3
7 г/дка вредна житна дървеница, обикновен житен бегач
10 г/дка житни мухи (хесенска и шведска)
13 г/дка сив царевичен хоботник по слънчоглед
20 г/дка тютюнева листна въшка по тютюн
АКТЕЛИК 50 ЕК I 500 г/л пиримифосметил 0.15 % източен плодов червей бяла американска пеперуда (гъсеници I борба) лятна (за въшка щитоносна калифорнийска белокрилка оранжерийна сливова обикновена възраст) III 2050 7 3
0,2 % с 0,5 л/кв.м при експоз. 48 h за влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу складови неприятели (с тракторна пръскачка)
0.3 %+0.1 % вретенно масло или мин . терпентин миризлив дървесинояд (гъсеници), ябълкова стъкленка, малка тополова стъкленка (гъсеници)
100 мл/дка тютюнев трипс по тютюн неприятели по люцерна за семепроизводство вредна житна дървеница (ларви) ътност до 10 бр/м 2 (самолетно с дюзи тип дъждовна капка и разход на р1,5 л/дка)
120 мл/дка фасулев зърнояд ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст) , марокански и италиански скакалци
125 мл/дка обикновена житна пиявица вредна житна дървеница (ларви) обикновено третиране
150 мл/дка ливадна пеперуда (гъсеници IV V възр.)
20 мл/тон зърно житна и оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар (за третиране на зърно)
-.1pt 3мл вода за -.1pt 3анство складови неприятели в силозни клетки (третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026) . .
3 на 1 м 2 площ и разх. на р0,5-1л/ м 2 складови неприятели в празни складове (третира се с тракторна пръскачка) . Експозиция 48 ч .
АЛФА КОМБИ
5 ,25 ЕК XVIII + I
12,5 г/л есфен валерат+ 500 г/л фенитротион 0,04 % ябълков плодов червей кръгломиниращ молец мъхнат бръмбар по круша и череша 416 15 3
0,05 % , сливов плодов червей, калифорнийска и обикновена сливова щитоносна въшка
50 мл/дка вредна житна дървеница обикновена , зелев молец
60 мл/дка цвеклови бълхи неприятели по люцерната люцернов листояд ( ларви ) , малък люцернов хоботник ( ларви ) I подраст люцернова дървеница (възрастно и ларви) II подраст
65 мл/дк ливадна пеперуда (гъсеници IV-V възр. )
70 мл/дка обикновен житен бегач царевичен стъблен пробивач , тютюнев трипс по тютюн
80 мл/дка гамозначна и зелева нощенка по захарно цвекло
100 мл/дка обикновен житен бръмбар (житар), италиански и марокански скакалци
АПЛАУД 25 ВП XII 250 г/кг бупрофезин 0,1 % и 0,05 % оранжерийна белокрилка по зеленчуци в оранжерии о схема при буен растеж на растенията и ниска плътност на неприятеля, три третирани я I и II концентрация 0,05 % през 14 дни , след 20 дни III с 0,1 % 2190 7 3
100 г/дка оранжерийна белокрилка по тютюн
БАНКОЛ 50 ВП XXII 500 г/кг бенсултап 0,1 % лозова пъстрянка източен плодов червей 1342 20 3
0,12 % крушова листна бълха
0,15 % мъхнат бръмбар, вишнев хоботник
50 г/дка ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст) колорадски бръмбар
60 г/дка обикновена житна пиявица
70 г/дка неприятели по люцерната за фураж и семепроизводство ници и фитономус
75 г/дка ливадна пеперуда (гъсеници IV-V възр .)
100 г/дка зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер), вредна житна дървеница
125 г/дка сив царевичен хоботник по слънчоглед цвеклови хоботници (обикновен цвеклов, сив царевичен, черен цвеклов)
БАСТЪР 40 ЕК I 400 г/л диметоат а.в.на Форвард 0,05 % зелена прасковена листна въшка по праскова 640 21 2
БЕСТСЕЛЪР 100 ЕК XVIII 100 г/л алфа-циперметрин 12,5 мл/дка вредна житна дървеница (ларви) 170 7 3
БИ 58 I 400/л диметоат 0,05 0,07 % зелена прасковена листна въшка кафяво виолетова листна въшка по овощни култури 790 21 3
0,08 % хмелова листна въшка
0,1 % оранжерийна белокрилка обикновена сливова щитоносна въшка
0,15 % кръгломиниращ молец
0,2 % дървесница калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви) черничева щитоносна въшка (млади ларви) дървесинояд напръскване на кората
50 мл/дка малка сливова листна въшка
150 мл/дка листни бълхи по захарно цвекло
200 мл/дка голям люцернов хоботник по хмел зелена прасковена листна въшка и тютюнев трипс по тютюн
ВАЗТАК 10 0 ЕК XVIII алфаметрин л г 100 0,0125 % ябълков плодов червей източен плодов червей сливов плодов червей гроздови молци 200 7 овощни фасул домати краставици картофи 14 люцерна грозде, пипер грах, ливади 24 цвекло 30 рапица житни 60 тютюн
0,015 % кръгломиниращ молец черешова муха малка и голяма зимна педомерка, розена, глогова и кафявопетниста листозавивачки, пръстенотворка анарзия по кайсия
0,02 % крушова листна бълха обикновена сливова щитоносна въшка
0,025 % гамозначна нощенка по хризантема и гербер
0,03 % миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) с/у имагото оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в оранжерии листни въшки по хризантема
10 дка мл колорадски бръмбар
12 дка мл вредна житна дървеница самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка
дка мл 12,5 цвеклови щитовки цвеклови бълхи  вредна житна дървеница (ларви) обикновена житна пиявица зелева нощенка по захарно цвекло
15 мл/дка ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.)
16 мл/дка тютюнев трипс по тютюн самолетно с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка р
20 мл/дка агрилус по маслодайната роза вредна житна дървеница (възрастно) маков листояд грахова листна въшка по грах рапичен цветояд мъхнат бръмбар по рапица ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст) италиански и марокански скакалци
30 мл/дка листни въшки по пипер оранжерийна белокрилка и листни въшки по тютюн  трипс по тютюн житен бегач (ларви)
ВАЛСАРЕЛ 530 ЕК 50 г/л циперметн+480 г/л хлорфосетил 50 мл/дка вредна житна дървеница (ларви ) 200 28 2
ВАЛСАЦИПЕР 25 ЕК 250 г/л циперметрин 15 мл/дка вредна житна дървеница (ларви ) 2000 7 3
ГЕНЕРАЛ 25 ЕК III 250 г/л карбосулфан 100 мл/дка тютюнев трипс по тютюн 56 21 1
ДАНИРАН 11 ЕК XVII+XXII 80 г/л фенпро патрин+30 г/л хекситиазокс 0,05 % ябълков плодов червей, кръгломиниращ молец 340 30 2
60 мл/дка зелева нощенка и зелев молец по зеле
ДАНИТОЛ 10 ЕК XVII 100 г/л фенпропатрин 0,03 % хмелова листна въшка 164 7-12 зеленчуци 21 останалите 1
0,05 % памукова и хризантемова листна въшка по хризантема и сливов плодов червей и молци гроздови хризантема гербера по нощенка гамозначна краставици хризантема, трипс тютюнев
0,1 % обикновена сливова щитоносна въшка по кайсия
50 мл/дка колорадски бръмбар по патладжан и картофи
75 мл/дка маков листояд
ДАНИТОЛ 10 ЕК + ОРТЕН 75 РП XVII+I 100 г/л фенпропатрин+750 г/кг ацефат 50 мл+ 40 г/дка зелена прасковена листна въшка по тютюн, тютюнев трипс по тютюн 164 945 21 1
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН XX 56,8 % алуминиев фосфид 8 табл./тон зърно за обез з аразяване на зърно в силозни клетки с/у оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар при експозиция 3 денон. при t на зърното над 20 ° С 5 денон. при t на зърното 15-20 ° С 8 денон. при t на зърното 10-15 ° С 11,8 45 за зърно 1
10 табл./тон зърно за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция 3 денон.при t на зърн. над 20 ° С 5 денон. при t на зърн. ° С 8 денон.при t на зърн.10-15° С
2 табл./м 3 за обеззаразяване на празни складове и работни помещения с/у оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове, сив брашнян молец, тютюнев молец експозиция 3 денон. при t на въздуха над 20 ° С 5 денон. при на въздуха 15-20 ° С 8 денон. при t на въздуха 10-15 ° С
ДЕЦИС 2,5 ЕК XXII 25 г/л делтаметрин 0,03 % листозавивачки черешова муха крушова листна бълха ябълков плодов червей ябълкова плодова оса зелена ябълкова листна въшка 535 3ягоди тиквови зеленчуци на полето 7 соя зеленчуци в оранжерии ябълки зеле тютюн лозя картофи 14 ориз малини капини люцерна 30 бадем памук, житни зах. цвекло царевица 60 слънчоглед не се налага при леща и фасул 3 при употреба с ато-мизатор в складове 1-ва
0,04 % лозова пъстрянка по лоза обикновена сливова щитоносна въшка -.1pt молци гроздови семеяд бадемов листоминиращи червей плодов източен
0,05 % черна сливова плодова оса белокрилка оранжерийна хризантема по червей плодов въшки листни оранжерии в култури зеленчукови сливов
20 мл/дка цвеклови бълхи грахова листна въшка по грах
20-30 мл/дка колорадски бръмбар
30 мл/дка ларви на вредна житна дървеница
40 мл/дка фасулев зърнояд обикновена житна пиявица маков листояд
50 мл/дка цвеклови щитовки (ларви) оранжерийна белокрилка по тютюн на полето зелена прасковена листна въшка по пипер маслодайна хоботник листов ясенов роза
50-70 мл/дка зелева нощенка по зеле
50-80 мл/дка тютюнев трипс по тютюна
60 мл/дка неприятели по люцерната за семепроизводство до началото на цъфтеж
100 мл/дка сив царевичен хоботник , марокански и италиански скакалци
3 мл+12мл вода за 10 куб.м дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели третиране с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026. Експозиция 48 ч .
1 мл/м 2 площ/ 0,5 до 1 л/м 2  раб.р за дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели третиране с тракторна пръскачка. Експозиция 48 ч.
1,4 мл+ 12 мл вода 140 мг/м 3(р10 м 3 оризова и житна гъгрица, ръждиво червен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд третира не с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026. Експо зиция 48 ч .
ДЕЦИС ТАБ XXII 25 0 г/кг делтаметрин 0,003 % черешова муха, ябълков плодов червей 135 7 3
0,004 % шарен гроздов молец
3г/дка колорадски бръмбар
7 г/дка зелев молец, зелева нощенка по зеле
ДИАФУРАН 35 СТ III 350 г/л карбофуран л 100 семе кг 1,5 обикновен цвеклов хоботник цвеклови бълхи сив церевичен хоботник по дини, пъпеши, краставици, тикви и тиквички за семепроизводство 8-14 60 1
2,5 л/100 кг семе телени червеи и хоботници по царевица
100 семе кг 3л телени червеи и хоботници по слънчоглед
ДИМИЛИН 480 СК XXII +АКАРЗИН 480 г/л дифлубензурон 85 % минерално масло+15 % емулгатор 0,04 %+0,02 % Акарзин кестенов листоминиращ молец в начало на летежа на пеперудите 4640 не се изисква 3
мл +25 мл Паволин+ 265 мл вода 300 мл р/дка гъботворка по дъб борова про цесионка ръждива борова листна оса ( за УЛВ пръскане)
Акарзин+ 240 мл вода , 300 мл р/дка гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозадка по горски видове (дъб и габър) борова процесионка
10 мл+50 мл Акарзин марокански и италиански скакалци
ДУЕТ 530 ЕК 50 г/л ципер метрин 480 г/л хлорфосетил 50 мл/дка колорадски бръмбар 145 7 картофи 28 житни 2
70 мл/дка обикновен житен бегач
ДУРСБАН 4 Е I 480 г/л хлор пирифосетил 0,1 % обикновена сливова щитоносна въшка бяла американска пеперуда ( гъсеници I и III възраст) листозавивачки по овощни култури 410 28 2
) сиви червеи
0,12 % източен плодов червей
0,15 % калифорнийска щитоносна въшка анарзия и гъботворка по кайсия сливов плодов червей кръгломиниращ молец по овощни
0,2 % ябълков плодов червей
р обикновена житна пиявица с капка) дъждовна тип дюзи третиране (самолетно
100 дка мл зелева нощенка по зеле, памукова листна въшка по памук, ипсилонова нощенка, зелева нощенка по зах.цвекло, вредна житна дървеница (ларви)
120 мл/дка с 1,5 л/дка р цвеклови щитовки (самолетно с капка) дъждовна тип дюзи пръскане
120 мл/дка рапичен цветояд, италиански и марокански скакалци
150 мл/дка зелева нощенка по грах, царевичен стъблен пробивач (I поко л. ), обикновен житен бегач (ларви)
180 мл/дка мъхнат бръмбар
200 мл/дка цвеклови щитовки (ларви), цвеклови бълхи
240 мл/дка сиви червеи в лозови вкоренилища
250 мл/дка цвеклов молец
ЕЛСАН 50 ЕК I 500 г/л фентоат 0,15 % оранжерийна белокрилка по домати в оранжерии 410 21 2
0,2 % кръгломиниращ молец по ов о щни, ябълков плодов червей
150 мл/дка вредна житна дървеница (ларви) тютюнев трипс по тютюна
200 мл/дка вредна житна дървеница (възрастно)
100 мл/дка тютюнев трипс по тютюн
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК XVIII 100 г/л циперметрин 0,04 % ябълков плодов червей 251 7 3
30 мл/дка вредна житна дървеница, обикновена и синя житна пиявица
40 мл/дка италиански скакалец
КАРАТЕ ЗЕОН XVIII 50 г/л ламбда цихалотрин 0,02 % шарен гроздов молец ябълков плодов червей 522 10 грозде 3пасища, ливади 14 ябъл ки 15 зах . цвекло 28 житни 30 люцерна 3
12,5 млдка цвеклови бълхи
15 мл/дка люцернов листояд
20 мл/дка вредна житна дървеница (ларви) обикновена житна пиявица
30 мл/дка тютюнев трипс по тютюн, зелена прасковена листна въшка по тютюн
50 мл/дка марокански и италиански скакалци
КАРБОСАН 35 СТ III 350 г/л карбофуран 1,5 л/100 кг/ семена цвеклови хоботници по захарно цвекло 10,5 60 1
2,5 л/100 кг семена телени червеи сив царевичен хоботник по царевица
КАСКЕЙД 5 ЕК XIII 50 г/л флуфеноксурон 0,1 % шарен гроздов молец 3000 30 3
0,15 % ябълков плодов червей източен плодов червей кръгломиниращ молец сливов плодов червей
0,2 % оранжерийна белокрилка (ларви)
КАУНТЕР 5 Г I 50 г/кг тербуфос 2кг/дка телени червеи по царевица (със сеи т бата), цвеклови бълхи, цвеклови щитовки, коренова въшка по захарно цвекло, телени червеи по пипер, зелена прасковена листна въшка по пипер 30 90 1
2 кг/дка обикн о вен цвеклов хоботник (със сеитбата)
3 кг/дка памукова листна въшка по памук,   тютюнев трипс по памук цвеклови хоботници и цвеклови бълхи комплексна борба срещу трипс и почвени неприятели по тютюн при разсаждане колорадски бръмбар   листни въшки, телени червеи и други почвени неприятели по картофи
4 кг/дка цвеклова коренова въшка ограждат се блоковете чрез разхвърляне на ивици с ширина 12 20 м
8 кг/дка (5+3 кг/дка) тютюнев трипс по тютюн   .
КОМАНДО 20 СЛ XXII 200 г/л имидаклоприд 60 мл/дка тютюнев трипс по тютюна 2000 14 3
ЛАНАТ 25 ВП III 250 г/кг метомил 0,08 % листоминиращи мухи по зеленчуци кръгломиниращ молец шарен гроздов молец оранжерийна белокрилка ( домати ) на открито по трипс на открито (краставици) зеленчуци калифорнийски 190 21 грозде 7 за останалите 1
0,09 % памукова листна въшка по зеленчуци (краставици) на открито зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер) на открито
80 г/дка лукова муха миниращи мухи по праз
90 г/дка тютюнев трипс по тютюн зелена прасковена листна въшка по тютюн
ЛАНАТ 90 ВСП III 900 г/кг метомил (водоразтво рими опаковки) 0,03 % кръгломиниращ молец шарен гроздов молец оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати) на открито памукова листна въшка по зеленчуци (краставици) на открито миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) на открито 17 7 1
35 г/дка зелена прасковена листна въшка по тютюн тютюнев трипс по тютюн, оранжерийна белокрилка по тютюн Забележка Забранен за употреба в оранжерии
40 г/дка житни мухи (хесенска и шведска)
50 мл/дка колорадски бръмбар
МАРШАЛ 25 ЕК+ВБХ III 250 г/л карбо сулфан+ 15-17% мин.масло 70+150 мл/дка тютюнев трипс по тютюн 87,5 21 1
МЕЗУРОЛ ШНЕКЕНКОРН 4 Г III 4 % метиокарб 250 г/дка попово прасе ожен площно ( при разсади ) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури) 500 15 3
  300 г/дка голи охлюви ожен площно ( при разсади ) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури)
МОСПИЛАН 20 СП XXII 200 г/кг ацетамиприд 0, 0 % 125 памукова листна въшка по зеленчуци (краставици), зелена прасковена листна въшка по зеленчуци ( пипер) 146 за зеленчуци за тютюн царевица и слънчоглед и житни не се налага 2
0,02 % оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати)
6 г/дка колорадски бръмбар
10 г дка сив царевичен хоботник по царевица, сив царевичен хоботник по слънчоглед
г дка 12,5 вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица , обикновен житен бегач
(с 3 л/дка раб. р) зелена прасковена листна въшка по тютюн, тютюнев трипс по тютюн тополов листояд ръждива борова листна оса
30 г/дка тютюнева листна въшка по тютюн
НУРЕЛЕ ДУРСБАН XIII + I ОРТЕН 75 РП I 50 г/л циперметрин + 500 г/л хлорпирифос етил 750 г/кг ацефат 0,04 % ябълкова плодова оса (лъжегъсеница) 250 945 28 21 овощни 7 зелен чуци 2
0,05 % ябълков плодов червей гъботворка по кайсия малка зимна педомерка,   голяма зимна педомерка, розена листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листоза вивачка и пръстенотворка анарзия по кайсия калифорнийска щитоносна въшка гроздови молци обикновена сливова щитоносна въшка хмелова листна въшка по хмел
0,06 % кръгломиниращ молец по овощни филоксера по лоза мъхнат бръмбар
0,07 % бадемов семеяд
0,075 млади ларви на лозова щитовка
0,08 % вишнев хоботник
0,1 % оранжерийна белокрилка
40 мл/дка обикновена житна пиявица (ларви и възрастни) третира се със самолет с дюзи тип дъждовна капка при разход 1,5 л/дка р р
50 мл/дка цвеклови бълхи, листни въшки и тютюнев трипс по памук, колорадски бръмбар (ларви), вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица
60 мл/дка рапичен цветояд по рапица
70 мл/дка царевичен пробивач зелева нощенка по захарно цвекло зелева нощенка по тютюн тютюнев трипс по тютюн, обикновен житен бегач
75 мл/дка италиански и марокански скакалци житни мухи ( хесенска и шведска )
80 мл/дка мъхнат бръмбар по рапица
250 мл/дка обикновен цвеклов хоботник
0,05 % хмелова листна въшка по хмел, зелена прасковена листна въшка по овощни култури, прашеста прасковена тръстикова листна въшка по овощни
0,1 % тютюнев трипс по хризантема, гербер и краставици в оранжерии оранжерийна белокрилка по зеленчуци в оранжерии миниращи мухи по зеленчуци (домати и фасул)
0,1 % сиви червеи ( раб. р60-70 л/дка)
0,15 % калифорнийски трипс по пипер и по карамфил в оранжерии
75 г/дка цвеклови щитовки
г 100 дка цвеклови бълхи, тютюнев трипс и зелена прасковена листна въшка по тютюн Виржиния ( внася се с поливната вода по време на разсаждането), зелена прасковена листна въшка по тютюн тютюнев трипс по тютюн зелева нощенка по захарно цвекло обикновен житен бегач марокански и италиански скакалци
г дка 150 тютюнев трипс и зелена прас-ковена листна въшка по тютюн Ориенталски зелева нощенка по зеле, зелева нощенка по грах
ПАДАН 95 СП XXII 950 г/кг картап 0,1 % миниращи мухи по зеленчуци (домати и фасул) 345 14 3
60 г/дка царевичен стъблен пробивач
75 г/дка обикновен цвеклов хоботник по захарно цвекло цвеклови щитовки, цвеклови бълхи сив царевичен хоботник по царевица сив царевичен хоботник по слънчоглед
100 г/дка черен цвеклов и сив царевичен хоботник по захарно цвекло
ПИКАДОР 20 СЛ 200 г/л имидаклоприд 0,05 % зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер) 2000 7 пипер 14 тютюн 3
50 мл/дка тютюнева листна въшка по тютюн
60 мл/дка тютюнев трипс по тютюн
ПИРАНИКА 20 ВП XXII 200 г/л тебуфенпират 0,015 % памукова листна въшка по зеленчуци ( краставици) 1458 30 за овощни 14 за зеленчуци 2
0,025 % крушова листна бълха зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер) листни въшки по овощни култури черна черешова листна въшка зелена прасковена листна въшка малка и голяма сливова листна въшка
ПИРИНЕКС 25 МЕ I 250 г/л хлорпирифосетил 0,2 % ябълков плодов червей 2000 28 2
0,25 % калифорнийска щитоносна въшка
120 мл/дка обикновена житна пиявица (ларви)
150 мл/дка обикновена житна пиявица (възрастно) , вредна житна дървеница
РЕЛДАН 40 ЕК I 400 г/л хлорпири фос метил 0,12 % ябълков плодов червей шарен гроздов молец 2140 овощни 28 за житни за трет. на складове 1 категория
дка мл 120 въшка -.1pt и житна по трипс тютюнев тютюн листна прасковена зелена скакалец марокански дървеница вредна
4 см3 +12 см3 вода за 10 м3 празно пространство третиране на празни складови п омещения с/у оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд (третира не с ел.аероз о лен разпръсквач М 1026)
0,25 % при разход на ра ботен р0,5 л/кв.м складови неприятели третиране на празни складове с / у оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд ( третиране с тракторна пръскачка )
РЕГЕНТ 800 ВГ XXII 800 г/кг фипронил 2 г/дка колорадски бръмбар 149 30 2
2,5 г /дка вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица  обикновен житен бегач
3,5 г/дка тютюнев трипс по тютюн, зелена прасковена листна въшка по тютюн тютюнев трипс по памук, памукова листна въшка по памук
18 г/дка сив царевичен хоботник по царевица  слънчоглед, цвеклови хоботници
САНМАЙТ 20 ВП 200 г/кг пиридабен 0,075 % памукова листна въшка по зеленчуци (краставици), оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати) 3185 7 2
СЕВИН ХЛР III 480 г/л карбарил 0,1 % ябълков плодов червей (само за II поколение) източен плодов червей 500 7 3
0,15 % гроздови молци
100 мл/дка колорадски бръмбар зелева нощенка по зеле
120 мл/дка неприятели по люцерна   I подраст малък люцернов хоботник грахова листна въшка петниста люцернова листна въшка трипси неприятели по люцерна  II подраст люцернова дървеница.
СЕМАФОР 20 СТ XVIII 200 г/л бифентрин 300 мл/100 кг семе телени червеи по цвекло 536 90 2
350 мл+750 мл вода/100 кг семе сив царевичен хоботник по царевица и слънчоглед телени червеи по слънчоглед
500 мл+1 л вода /100 кг семе тютюнев трипс по памук
СКИПЕР 4 ГIV 40 г/кг тиодикарб 250 г/дка обикновен житен бегач ожен с пневматична сеялка, заедно със семената по време на сеитба 1000 28 3
1 кг/дка попово прасе със заравяне
1,5 кг/дка телени червеи по картофи едово с картофосадачна машина с апликатор, телени червеи по тютюн о време на разсаждането на тютюна или с инкорпориране едновременно с първото окопаване
2 кг/дка голи охлюви
СТОРМ (примамка на блокчета или гранули) 0,005 % флокумафен 10 г/обитаем ход) обикновена полевка (2-3 блокчета от 4 г или 1 блокче от 16 г/на обитаем ход ) 5000 3
СУМИТИОН 50 ЕК I 500 г/л фенитротион 0,15 % гроздови молци 500 15 3
0,2 % черешова муха
100 мл/дка колорадски бръмбар
200 мл/дка италиански скакалец неприятели по люцерната за семепроизводство
300 мл/дка обикновен цвеклов хоботник и сив царевичен хоботник по зах.цвекло
СУМИТИОН100 ЕКI 1000 г/л фенитротион 0,05 % листозавивачки по овощни видове сива и червена пъпкозавивачки 500 15 3
0,06 % източен плодов червей
0,075 % калифорнийска щитоносна въшка, ябълков плодов червей, ябълков кръгломиниращ молец, обикновена сливова щитоносна въшка, сливов плодов червей черна сливова плодова оса лозова щитовка
0,1 % и разх. на раб.р. 2 л/10 м2 за обеззаразяване на празни складови помещения чрез влажна дезинсекция с/у житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар с гръбна или тракторна пръскачка с монтиран шланг и щека. Експозиция 48 h.
60 мл/дка вредна житна дървеница, обик новена житна пиявица
75 мл/дка обикновен житен беган
sup/12 мл вода на 10 м sup. празно прост ранство, експоз. 48 часа третиране на празни складови помеще ния с електрически аерозолен разпръсквач М 1026 с/у оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар
СУПЕРСЕКТ 10 ЕКXVIII (80 20) циперметрин 0,0125 % и пеперуда ябълков по червей плодов източен американска бяла муха черешова кайсия анарзия 251 7
0,015 % кръгломиниращ молец крушова листна бълха
0,02 % гроздови молци
0,03 % зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии памукова и зелена прасковена листна въшка по краставици в оранжерии
дка мл 12,5 житна пиявица, цвеклови бълхи, цвеклови щитовки, зелева нощенка по захарно цвекло, колорадски бръмбар
дка мл 15 вредна житна дървеница ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст)
20 мл/дка ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възр.)
30 мл/дка зелена прасковена листна въшка по пипер на открито
40 мл/дка а въшк а по тютюн
ТАЛСТАР 10 ЕКXVIII 100 г/л бифентрин 0,0125 % черешова муха 531 14 за овощни 7 за зеленчуци 2
0,02 % шарен гроздов молец анарзия по кайсия
0,025 % гамозначна нощенка по хризантема и гербера
0,03 % ябълков плодов червей кръгломиниращ молец сливов плодов червей обикновена сливова щитоносна въшка (за лятна борба с/у ларви) тютюнев трипс по хризантема гербера и краставицихмелова листна въшка по хмел, миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) с/у имагото
10 мл/дка обикновена житна пиявица
15 мл/дка цвеклови щитовки, вредна житна дървеница, ливадна пеперуда (гъсе-ници II и III възраст)
15-20 мл/дка неприятели по люцерната за семепроизводство грахова и петниста листн и въшк и , педомерки (ларви), люцернов листояд (възр астно ), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова галица (възрастно), цветова галица   ( възрастно)
20 мл/дка ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възр.), зелева нощенка по захарно цвекло, листни въшки по пипер, зелена прасковена листна въшка по тютюн, оранжерийна белокрилка по тютюн
  30 мл/дка царевичен пробивач, тютюнев трипс по тютюн      
ФЕНДОНА 60 СКXVIII 60 г/л алфаметрин 2 см3+12 см3 вода за 10 м3 празно пространство за третиране на празни складови помещения с/у житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд третиране с електрически аерозолен генератор за студен аерозол М 1026. 2000 1 2
45 мг/ м2 а.в (0,15 %) при разход 0,5 л/м2 раб.р за третиране на празни складови помещения с/у житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд третиране с тракторна пръскачка
ФУРАДАН 35 СТIII 350 г/л карбофуран 0,9 л/100 кг семе синя ленова бълха 8 90 1
2,5 л/100 кг семе телени червеи и хоботници по царевица (плътн ост на хоботниците до 20 бр. на м2) цвеклови хоботници цвеклови бълхи
3 л/100 кг семе трипс и листни въшки по памук хоботници, телени червеи и бълхи по царевица сив цв е клов хоботник и сив царевичен хоботник при слънчоглед
ФЮРИ 10 ЕКXVIII 100 г/л зета циперметрин 0,0125 % ябълков плодов червей шарен гроздов молец, черешова муха 385 1 3
0,015 % памукова листна въшка по зеленчуци (краставици) калифорнийски трипс по зеленчуци
0,02 % оранжерийна белокрилка
7,5 мл/дка вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица
10 мл/дка колорадски бръмбар зелева нощенка по зеле вредна житна дървеница (възр.)
15 мл/дка тютюнев трипс по тютюн